Ambrela - predaj betónových výrobkov, výstavba plotových systémov KLIK BLOK

Plotový sytém KLIK BLOK

plotový systém KLIK BLOK
  • vysoká pevnosť
  • mrazuvzdornosť
  • nízka nasiakavosť
  • požiarna odolnosť
  • vysoká rozmerová presnosť

Postup zhotovenia

Pri použití týchto tvaroviek odpadá problém kotvenia pri vytváraní debnenia. Prvý rad sa ukladána vyrovnaný podklad,najlepšie na 10 - 15 cm zhutnenú vrstvu štrku alebo štrkopiesku.V niektorých prípadoch sa použije vrstva betónu B10 -B15.Do priehlbín na tvarovkách sa ukladá oce3ová tyeová výstuž,ktorá zabezpeeí ich dostatoené spojenie.Druhý rad sa kladie s prekladaním cez pol tvarovky, podobne ako pri murovaní a pridá sa vodorovná výstuž.


Použitie

Na výstavbu zvislých, nosných i nenosných konštrukčných stien, zákldov a oporných múrov. Možno použiť na spevnenie svahu ako svahové tvárnice pre vysadenie zelene.


Reaizácia systému KLIK BLOK:
  • cena za realizáciu plotového systému + dodávka podružného materiálu = 42 € / 1m²,
  • cena za realizáciu základu + dodávka podružného materiálu = 40 € / 1m²
    (hĺbka základu ccs 0,8 m až 1 m, šírka 0,20 m až é,25 m).